Klicka här för att gå vidare till Skottesjöns badplats