Klicka här för att gå vidare till Bergslagsgårdens Kanotcenter