Klicka här för att gå vidare till Bryngfjordens skidbacke