Klicka här för att gå vidare till Östra Strandens Go-Kartbana