Klicka här för att gå vidare till Sandvikengårdens Kanotcentral