Klicka här för att gå vidare till Vålådalens skidbacke