Klicka här för att gå vidare till Ytterholmens paintball i naturen